Persoanele juridice au posibilitatea de a face sponsorizări în scop umanitar, deductibile din impozitul pe profit. Sponsorizarea este o practică reglementată prin lege și folosită de multe companii din România și nu numai.

Iată ce precizează legea nr.32/1994, modificata și completata prin Legea nr.394/2006:
Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.
Art. 4. – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:
a) orice persoana juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, […]

Codul fiscal stabilește limitele sponsorizării la Titlul 2, Cap II, art. 21, alin. (4), litera p):
Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1. 3% din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Aici regăsiți draftul contractului de sponsorizare precompletat cu datele asociației noastre.